Natječaj za upis studenata pogledajte OVDJE

Sveučilište Hercegovina je osnovano i upisano u nadležne registre krajem 2010. godine, a 2011. godine od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dobilo je rješenje (licencu) za rad. Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH.

Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Status studenta preddiplomskog studija stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, kao i strani državljani i osobe sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

DIPLOMSKI STUDIJ

Status studenta diplomskog studija stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.
Diplomski sveučilišni studij mogu upisati pristupnici  koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a kao i strani državljani nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom preddiplomskom studiju.

POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ

Status studenta poslijediplomskog (doktorskog) studija stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.
Poslijediplomski sveučilišni studij mogu upisati pristupnici, koji su završili diplomski sveučilišni studij (magistri struke) i time ostvarili ukupno 300 ECTS-a, kao i strani državljani nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom diplomskom studiju. Poslijediplomski studij mogu upisati i pristupnici koji su po ranijem sustavu završili četverogodišnji studij (VII. stupanj) i pristupnici koji imaju završenu specijalizaciju ili znanstveni magisterij.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

– Potvrda o nostrifikaciji (ili dokaz o pokrenutom postupku nostrifikacije) svjedodžbe/diplome
– Kratki životopis,
– Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih),
– Liječničko uvjerenje,
– Dokaz o uplati upisnine i prve rate školarine.
– Dvije fotografije 40X60

Ovisno o ciklusu studija koji kandidati upisuju:
– Pristupnici za preddiplomske studije trebaju dostaviti originale ili ovjerene preslike sva četiri razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe,
– Pristupnici za diplomske (magistarske) studije trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju.
Pristupnici za poslijediplomske (doktorske) studije trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju.

OBRASCI POTREBNI ZA UPIS (Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića)

Prijavnica I. ciklus

Prijavnica II. ciklus

Prijavnica III. ciklus

Matični list

Statistički list – ŠV20

OBRASCI POTREBNI ZA UPIS (Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije)

Prijavnica I. ciklus

Prijavnica II. ciklus

Prijavnica III. ciklus

Matični list

Statistički list – ŠV20