FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Pristupnici za poslijediplomske/doktorske studije (III.ciklus) trebaju :

 • dostaviti originale( ili ovjerene preslike):
 1. Diploma, na temelju koje se upisuju,
 2. Potvrda o nostrifikaciji (ili dokaz o pokrenutom postupku nostrifikacije) svjedodžbe/diplome (za strane državljane)
 3. Rodni list
 4. Liječničko uvjerenje
 5. Kratki životopis
 6. Dvije fotografije (40×60)
 7. Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 100,00 BAM uplaćenu na bankovni račun Fakulteta:

Broj bankovnog računa: 3381 2022 5375 3787 (UniCredit Banka)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
Za uplate iz inozemstva:
UniCredit Bank, d.d. Kardinala Stepinca b.b., Mostar
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3381 2048 5375 4106
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina

 • ispuniti:
 1. Prijavnica
 2. Matični list
 3. Statistički list

Uz gore navedeno, potrebno je imati vlastiti JMBG za popunjavanje obrazaca.


FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Pristupnici za poslijediplomske/doktorske studije (III.ciklus) trebaju :

 • dostaviti originale( ili ovjerene preslike):
 1.  diplomu na temelju koje se upisuju
 2. Potvrda o nostrifikaciji (ili dokaz o pokrenutom postupku nostrifikacije) svjedodžbe/diplome (za strane državljane)
 3. Rodni list
 4. Liječničko uvjerenje
 5. Kratki životopis
 6. dvije fotografije (40×60)
 7. Dokaz o uplati upisnine i prve rate školarine u iznosu od 1100,00 BAM uplaćenu na bankovni račun Fakulteta:

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova Banka d.d. Banja Luka)
Kao primatelja navesti:Sveučilište Hercegovina-FMOD
Za uplate iz inozemstva
5550000016281759 (samo za devizne uplate)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina

 • ispuniti:
 1. Prijavnica
 2. Matični list
 3. Statistički list

Uz gore navedeno, potrebno je saznati JMBG i imati ga uz sebe prilikom upisa.