FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Studij: Predškolski odgoj (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Predškolski odgoj

Smjer: Predškolski odgoj s defektologijom

Studij: Razredna nastava (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Razredna nastava

Smjer: Razredna nastava s defektologijom

Smjer: Razredna nastava s informatikom

Studij: Socijalna pedagogija (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Socijalna pedagogija s defektologijom

Smjer: Socijalna pedagogija s penologijom

Studij: Pedagogija (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Opća pedagogija

Studij: Psihologija(I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Opća psihologija

Studij: Defektologija (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Edukacija i rehabilitacija

Smjer: Školska logopedija

Studij: Sociologija i politologija (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Sociologija i politologija

Studij: Informatika i komunikologija (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Informatika i komunikologija

Studij: Menadžment i javna uprava (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Menadžment i javna uprava

Smjer: Opći menadžment

Studij: Turizam (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Turizam i rekreacija

Smjer:Turizam i ekologija

Studij: Ekologija i zaštita okoliša (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Ekologija i zaštita okoliša

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Studij: Pravo s međunarodnim odnosima (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Pravo s međunarodnim odnosima

Studij: Pravo s međunarodnim odnosima (I. ciklus) 3 godine, 180 ECTS bodova

Smjer: Međunarodni odnosi i diplomacija